W dniach 21.10.2016r. –30.10 2016r. na pokładzie żaglowca STS „Pogoria” odbyła się II Konferencja „Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych“ — STUKNUT’16. Organizatorem był Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Pierwszego dnia uczestnicy zaokrętowali się na żaglowcu w porcie w Civitavecchia. Na morze „Pogoria” wypłynęła drugiego dnia, wtedy też miała miejsce pierwsza sesja konferencji poświęcona tematyce „Środki transportu”. Nasz student Bartłomiej Michalski zaprezentował pracę pt. „Projekt i wykonanie hamowni obciążeniowej małej mocy z wykorzystaniem środowiska LabVIEW”. Z Civitavecchia żaglowiec popłynął do Bonifacio (Korsyka). W porcie studenci mieli czas na zwiedzanie i podziwianie piękna wybrzeży wyspy.

Popołudniową porą czwartego dnia „Pogoria” wypłynęła z portu. W czasie, gdy statek wrócił na morze, przeprowadzone zostały kolejne sesje poświęcone ochronie środowiska oraz wymianie ciepła. Mgr inż. Tomasz Kosztyła, który pełni funkcję opiekuna koła naukowego „Rotor”, wygłosił referat na temat „Nagrzewanie silnika z aktywnym układem chłodzenia”. Druga osobą referującą podczas tej sesji był student IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn naszej uczelni Krzysztof Ochałek, który przedstawił wyniki swoich dotychczasowych badań nad „Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach cienkościennych z zastosowaniem podgrzewania”. Kolejnym odwiedzonym portem podczas rejsu było Portoferraio, zlokalizowane na wyspie Elbie. Po opuszczeniu tego portu odbyła się sesja poświęcona „Akustyce, drganiom i ich identyfikacji“. Po nocy spędzonej na morzu okręt przybył kolejno do Santa Margherita Ligure, Portofino oraz docelowego miejsca rejsu Genua. W czasie gdy „Pogoria” znajdowała się na otwartym morzu przeprowadzane były kolejne sesje konferencyjne poświęcone kolejno m.in. źródłami napędów oraz innymi zagadnieniami technicznymi. Nie obyło się również bez sesji plenarnych, które wygłaszali m.in. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. dr hab. inż. Janusz Kozak. Komitet Naukowy, który nadzorował merytoryczne przygotowanie referatów na zakończenie konferencji wyróżnił kilku studentów. Wśród nich znalazł się student PWSZ w Krośnie Krzysztof Ochałek, który otrzymał wyróżnienie za „Pracę inżynierską poprawną metodologicznie”. Wszystkie artykuły, których autorami byli reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego „Rotor” z naszej uczelni, otrzymały pozytywne recenzje i zostaną opublikowana w punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismach naukowych, takich jak „Mechanik“ oraz „Przegląd mechaniczny“.

W trakcie rejsu uczestnicy konferencji, stanowiący zarazem załogę żaglowca, zostali przeszkoleni przez oficerów wachtowych, zdobywając podstawy wiedzy o żeglarstwie morskim. Wiedza i umiejętności przekazane przez oficerów i członków załogi stałej zostały wykorzystane w praktyce, zwłaszcza podczas pełnienia wacht nawigacyjnych i gospodarczych, w trakcie wchodzenie na reje, sterowania statkiem i stawiania żagli. Na zakończenie rejsu uczestnicy dostali potwierdzenia przepłynięcia 386 mil morskich jako załoga okrętu „Pogoria”. Podczas jego trwania żaglowiec przebył drogę na trasie Civitavecchia–Korsyka–Elba–Genua.