Studenci z zakładu Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Krośnie wzięli udział w III Konferencji „Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych“ — STUKNUT’17. Organizatorem był Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska odbyła się ona na pokładzie żaglowca STS Pogoria w dniach 19.10 — 28.10. Konferencja ta poświęcona jest prezentacjom i dyskusji nad osiągnięciami studentów zrzeszonych w kołach naukowych uczelni technicznych.


Swoje prace zaprezentowali studenci Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, a także przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego „Rotor”, działającego na naszej uczelni.
Pierwszego dnia uczestnicy zaokrętowali się na żaglowcu w porcie w Nicei. Na morze STS Pogoria wypłynęła drugiego dnia, a celem był port w Genui. Podczas postoju na kotwicy członkowie załogi otrzymali niezbędne przeszkolenie z obsługi wyposażenia statku. Z Genui żaglowiec popłynął do malutkiej wyspy Caprai Isola. Kolejnym odwiedzonym portem podczas rejsu było Portoferraio, zlokalizowane na wyspie Elbie. W porcie studenci mieli czas na zwiedzanie i podziwianie piękna wybrzeży wyspy. Popołudniową porą „Pogoria” wypłynęła z portu. W czasie, gdy statek wrócił na morze, przeprowadzone zostały kolejne sesje konferencji „STUKNUT‘17”. W sesji 5 konferencji, zatytułowanej „Eppur si muove”, dwóch studentów naszego Koła Naukowego wygłosiło swoje prezentację. Michał Domek , student IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn, zaprezentował pracę pt. „ Opory ruchu pojazdu oraz minimalizacja oporów toczenia”. Druga osobą referującą podczas tej sesji był student IV roku Mechaniki i Budowy Maszyn Michał Hebzda, którego prezentacja dotyczyła „Modyfikacji układu zasilania silnika benzynowego w celu zasilania etanolem”. Statek odwiedził porty zlokalizowane na Korsyce: Bonifacio oraz Calvi, opływając wyspę dookoła. Kolejnym studentem naszej uczelni był  Krzysiek Ochałek, który przedstawił wyniki swoich dotychczasowych badań nad „Wpływ temperatury procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem — FSW — na wytrzymałość złącza”. W czasie gdy „Pogoria” znajdowała się na otwartym morzu przeprowadzane były kolejne sesje konferencyjne poświęcone kolejno m.in. źródłami napędów oraz innymi zagadnieniami technicznymi. Nie obyło się również bez sesji plenarnych, które wygłaszali m.in. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski, prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, dr hab. inż. Wiesław Wszołek, dr hab. inż. Lech Rowiński. Komitet Naukowy, który nadzorował merytoryczne przygotowanie referatów na zakończenie konferencji wyróżnił kilku studentów. Nagrodę główną zdobył artykuł i prezentacja przygotowane przez Michał Hebzda. Wszystkie artykuły, których autorami byli reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego „Rotor” z naszej uczelni, otrzymały pozytywne recenzje i zostaną opublikowana w punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismach naukowych.


W trakcie rejsu uczestnicy konferencji, stanowiący zarazem załogę żaglowca, zostali przeszkoleni przez oficerów wachtowych, zdobywając podstawy wiedzy o żeglarstwie morskim. Wiedza i umiejętności przekazane przez oficerów i członków załogi stałej zostały wykorzystane w praktyce, zwłaszcza podczas pełnienia wacht nawigacyjnych i gospodarczych, w trakcie wchodzenie na reje, sterowania statkiem i stawiania żagli. Na zakończenie rejsu uczestnicy dostali potwierdzenia przepłynięcia ponad 600 mil morskich jako załoga okrętu „Pogoria”.