Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rotor PWSZ Krosno, w latach 2014/2015

Tomasz Kosztyła

Jakub Jabłecki

Grzegorz Markiewicz

Paweł Fugiel

Kamil Radecki

Urszula Sarata

Krzysztof Ochałek

Marek Soliński

Bartłomiej Michalski

Kamil Michnowicz

Paweł Adamik