Siedziba główna Studenckiego Koła Naukowego ROTOR

38–400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 9A

e-mail: poczta@rotorkrosno.pl